ค่าบริการ

สำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่สหรัฐอเมริกา

กรอกแบบฟอร์ม ที่นี่

สำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ไทย

กรอกแบบฟอร์ม ที่นี่

ชําระด้วยเงิน USD

 • ขั้นต่ำ 0.5 กิโลกรัม $ 15
 • น้ำหนัก 1-10 กิโลกรัม $ 23 / กิโลกรัม
 • น้ำหนัก 11-30 กิโลกรัม $ 22 / กิโลกรัม
 • น้ำหนัก 31-50 กิโลกรัม $ 21 / กิโลกรัม
 • น้ำหนัก 51 กิโลกรัมขึ้นไป $ 20 / กิโลกรัม

* ปัดเศษทุก 0.5 กิโลกรัม

ชําระด้วยเงินบาท

 • ขั้นต่ำ 0.5 กิโลกรัม 510 บาท
 • น้ำหนัก 1-10 กิโลกรัม 720 บาท / กิโลกรัม
 • น้ำหนัก 11-15 กิโลกรัม 710 บาท / กิโลกรัม
 • น้ำหนัก 16-20 กิโลกรัม 700 บาท / กิโลกรัม
 • น้ำหนัก 21-30 กิโลกรัม 690 บาท / กิโลกรัม
 • น้ำหนัก 31 กิโลกรัมขึ้นไป 680 บาท / กิโลกรัม

*ปัดเศษทุก 0.5 กิโลกรัม

ชําระด้วยเงิน USD

 • ค่าจัดส่งในไทย ไม่เกิน 2 กิโลกรัม $10/กล่อง (EMS)
 • ค่าจัดส่งใน กทม. 2 กิโลกรัมขึ้นไป $15/กล่อง (ส่งโดยทีมจัดส่งของบริษัท)
 • ค่าจัดส่งในต่างจังหวัด 2 กิโลกรัมขึ้นไป $10/กล่อง + ค่าไปรษณีย์ตามจริง
 • ในกรณีที่ลูกค้ามีบริษัทขนส่งประจำ กรุณาติดต่อทีมจัดส่งที่ไทย

* ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสําหรับนํ้าหนักที่เกินมาและ ในการแพ็คสินค้าอีกรอบ

ชําระด้วยเงินบาท

 • ค่าจัดส่งในไทย ไม่เกิน 2 กิโลกรัม 200 บาท/กล่อง (EMS)
 • ค่าจัดส่งใน กทม.(2 กิโลกรัมขึ้นไป 400 บาท/กล่อง (ส่งโดยทีมจัดส่งของบริษัท)
 • ค่าจัดส่งในต่างจังหวัด 2 กิโลกรัมขึ้นไป 200 บาท/กล่อง + ค่าไปรษณีย์ตามจริง
 • ในกรณีที่ลูกค้ามีบริษัทขนส่งประจำ กรุณาติดต่อทีมจัดส่งที่ไทย

* ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสําหรับนํ้าหนักที่เกินมาและ ในการแพ็คสินค้าอีกรอบ

 • 0 – 5,000 บาท 300 บาท / เว็ปไซต์
 • 5,001 – 10,000 บาท 500 บาท / เว็ปไซต์
 • 10,000 - 15,000บาท 750 บาท / เว็ปไซต์
 • 15,000 - 20,000 บาท 1,000 บาท / เว็ปไซต์

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสั่งสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 20,000 บาท ทางบริษัทจะเรียกเก็บชำระเงินค่าสินค้าในส่วนที่เกิน 20,000 บาท ก่อนและลูกค้าชำระส่วนที่เหลือหลังจากทางบริษัททำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว