เงื่อนไขการให้บริการ

โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการและความรับผิดชอบการสูญหายหรือความเสียหายของสินค้าอย่างละเอียด

ใช้เวลา 7-10 วันทำการ หลังจากวันที่สินค้าออกจากสนามบิน และเมื่อสินค้าถึงไทยแล้ว บริษัทจะทำดำเนินการตามพิธีศุลกากรและคัดแยกสินค้า

  • เวลาที่ใช้ ขึ้นอยู่กับทางศุลกากร หลังจากสินค้าผ่านพิธีศุลกากรแล้ว ทีมงานขนส่งของเราที่เมืองไทยจะติดต่อลูกค้าที่ไทยเพื่อนัดวันและเวลาส่งสินค้า ต่อไป

*** ในบางกรณี อาจเกิดความล่าช้าจากสายการบิน หรือ สินค้าอาจมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากศุลกากร ทางบริษัทไม่สามารถการันตีเวลา หรือรับผิดชอบในกรณีที่มีการส่งสินค้าล่าช้า ด้วยเหตุผลดังกล่าว

ลูกค้าสามารถเลือกทำประกันกับทางบริษัทได้ ในราคา 7% จากราคาสินค้าตามจริง ทางบริษัทจะรับผิดชอบในกรณีสูญหายเท่านั้น หากมีการสูญหายระหว่างขนส่งโดยเจ้าหน้าที่บริษัท ทางบริษัทยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายตามมูลค่าสินค้าจริงที่ลูกค้าได้แจ้งเอาไว้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อประกัน ทางบริษัทจะรับผิดชอบ ตามมูลค่าจริงของสินค้าแต่ไม่เกิน 10,000 บาท หรือ $300 ต่อ 1 รอบขนส่ง และไม่เกิน 2,500 บาท หรือ $70 ต่อ 1 รอบขนส่ง สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม และทางบริษัทจะทำการคืนเงินค่าขนส่งเต็มจำนวนให้กับลูกค้า

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท เช่น แผ่นดินไหว, นํ้าท่วม, ไฟไหม้, สินค้าล่าช้า, สูญหาย หรือ เสียหายจากการส่งทางไปรษณีย์ หรือ บริษัทขนส่งเอกชนที่ไทยทําสินค้าเสียหายหรือสูญหาย

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าและไม่รับผิดชอบความเสียหายของสินค้าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ของที่แตกหักง่าย อาหาร ของเหลว ของที่มีมูลค่าสูง หรือพัสดุที่เสมือนเงินสด และสิ่งที่มีมูลค่าประเมินราคาไม่ได้ หรือไม่สามารถหาทดแทนใหม่ได้ เช่น วัตถุโบราณ เอกสาร งานฝีมือต่าง ๆ เป็นต้น

*** สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ทำประกันภัยกับบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากสินค้ามีการสูญหายระหว่างขนส่ง สำหรับสินค้าที่แตกหักง่าย ให้ลูกค้าแจ้งทางทีมงานเพื่อทำการห่อหุ้มด้วยวัสดุกันกระแทก ก่อนทำการขนส่งต่อไป (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

บริษัทไม่รับผิดชอบในกรณีที่ลูกค้าได้สั่งสินค้าส่งตรงมาถึงบริษัท แต่ทางบริษัทไม่ได้รับสินค้านั้นๆ เช่น พนักงานส่งของส่งผิดที่, สั่งสินค้าจากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือเว็บไซต์ได้แจ้งว่าส่งสินค้าแล้ว แต่ทางบริษัทยังไม่ได้รับสินค้า อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะทำการติดตามสินค้าอย่างสุดความสามารถ

บริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยระยะเวลาใจการจัดส่งนั้นไม่ถือเป็นข้อผูกมัดและไม่ใช่ส่วนหนึ่งในข้อตกลง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการจัดส่ง

หากต้องการซื้อสินค้าแบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาแพง และเครื่องประดับราคาแพง กรุณาแจ้งทางทีมงาน เพราะอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องเสียภาษีเพิ่ม

ไม่เกิน 40x30x40 นิ้ว น้ำหนักต่อกล่องไม่เกิน 45 กิโลกรัม

  • สำหรับลูกค้า USA : เงินสด, โอนเงินผ่าน ธนาคาร และ Venmo
  • สำหรับลูกค้าที่ไทย : เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร และ พร้อมเพย์ (PromptPay) การแจ้งชำระเงิน Sale Team USA Line: @shipbyithai

ตัวอย่างการแจ้งชำระเงิน: ชื่อ นามสกุล, รอบวันที่ส่ง และยอดเงินที่โอน

ในกรณีที่สมาชิกใดๆ ส่งสินค้าต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย ส่งผลให้ทางบริษัทมีปัญหาในการส่งออกหรือนําเข้า สมาชิกท่านนั้นต้องรับผิดชอบค่าปรับ หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้น และเพื่อป้องกันการส่งสินค้าต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดสุ่มตรวจสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ

  • สารเสพติด และ อุปกรณ์การเสพทุกชนิด
  • อาวุธปืน สิ่งเทียมอาวุธปืน อะไหล่ และเครื่องกระสุน
  • วัตถุไวไฟ สเปรย์ที่มีการอัดก๊าซ รวมถึงสารเคมีต่างๆ ที่เป็นพิษ สารกัมมันตรังสีและสารเคมีที่มีความเป็นกรด ด่างเข้มข้นสูง
  • เหล้า, บุหรี่, บุหรี่ไฟฟ้า และน้ำยา
  • Sex Toys และสื่อลามกอนาจารอื่นๆ
  • ธนบัตร, เหรียญ และเงินสกุลต่างๆ
  • สิ่งของผิดกฎหมายอื่นๆ ทั้งกฎหมายไทย และ USA