ขนส่งทางอากาศ

ขนส่งทางอากาศใช้เวลาในการส่ง 7-10 วัน

อัตราค่าบริการขนส่งทางอากาศ

  • ขั้นต่ำ 1 กิโลกรัม $ 27
  • น้ำหนัก 1-10 กิโลกรัม $ 27 / กิโลกรัม
  • น้ำหนัก 11-30 กิโลกรัม $ 26 / กิโลกรัม
  • น้ำหนัก 31-50 กิโลกรัม $ 25 / กิโลกรัม
  • น้ำหนัก 51 กิโลกรัมขึ้นไป $ 24 / กิโลกรัม

วิธีคิดน้ำหนัก แบ่งได้เป็น 2 แบบ
1. คิดตามน้ำหนักจริง
2. คิดตามปริมาตร = กว้างxยาวxสูง (นิ้ว) / 366 = น้ำหนักปริมาตร

* ทาง Ship by iThai จะยึดใช้น้ำหนักปริมาตร สำหรับสินค้าที่ น้ำหนักจริง น้อยกว่าน้ำหนักปริมาตร
** ตัวอย่างเช่น กล่องขนาด 16x16x20 (นิ้ว) น้ำหนักปริมาตร จะอยู่ที่ประมาณ 14 กิโลกรัม ถ้าน้ำหนักจริงน้อยกว่า 14 กิโลกรัม ทางเราจะยึดตามน้ำหนัก ปริมาตร ที่ 14 กิโลกรัม
*** สินค้าที่คิดตามน้ำหนักปริมาตร จะเป็นสินค้าที่มีน้ำหนักเบาและกล่องใหญ่ เช่น กล่องกีต้าร์ หรือ กล่องอะไหล่รถยนต์
**** ราคาคิดตามจริง ไม่ปัดเศษ
***** ค่าส่งรวมค่าจัดส่งที่ไทยเรียบร้อย

  • ขั้นต่ำ 1 กิโลกรัม 800 บาท
  • น้ำหนัก 1-10 กิโลกรัม 800 บาท / กิโลกรัม
  • น้ำหนัก 11-30 กิโลกรัม 780 บาท / กิโลกรัม
  • น้ำหนัก 31-50 กิโลกรัม 750 บาท / กิโลกรัม
  • น้ำหนัก 51 กิโลกรัมขึ้นไป 720 บาท / กิโลกรัม

วิธีคิดน้ำหนัก แบ่งได้เป็น 2 แบบ
1. คิดตามน้ำหนักจริง
2. คิดตามปริมาตร = กว้างxยาวxสูง (นิ้ว) / 366 = น้ำหนักปริมาตร

* ทาง Ship by iThai จะยึดใช้น้ำหนักปริมาตร สำหรับสินค้าที่ น้ำหนักจริง น้อยกว่าน้ำหนักปริมาตร
** ตัวอย่างเช่น กล่องขนาด 16x16x20 (นิ้ว) น้ำหนักปริมาตร จะอยู่ที่ประมาณ 14 กิโลกรัม ถ้าน้ำหนักจริงน้อยกว่า 14 กิโลกรัม ทางเราจะยึดตามน้ำหนัก ปริมาตร ที่ 14 กิโลกรัม
*** สินค้าที่คิดตามน้ำหนักปริมาตร จะเป็นสินค้าที่มีน้ำหนักเบาและกล่องใหญ่ เช่น กล่องกีต้าร์ หรือ กล่องอะไหล่รถยนต์
**** ราคาคิดตามจริง ไม่ปัดเศษ
***** ค่าส่งรวมค่าจัดส่งที่ไทยเรียบร้อย