อัตราค่าบริการส่งสินค้า

อัตราค่าบริการส่งสินค้า

สินค้าจากอเมริกาส่งถึงไทยอย่างรวดเร็ว พร้อมจัดส่ง EMS ต่อถึงมือคุณทันที


อัตราค่าบริการขนส่งของ iThai แบ่งออกเป็น 2 รอบได้แก่:

รอบที่ 1: อัตราค่าบริการขนส่งทางอากาศ

ขั้นต่ำ 0.5 กิโลกรัม $15
น้ำหนัก 1-10 กิโลกรัม $23 / กิโลกรัม
น้ำหนัก 31-50 กิโลกรัม $21 / กิโลกรัม
น้ำหนัก 11-30 กิโลกรัม $22 / กิโลกรัม
น้ำหนัก 51 กิโลกรัมขึ้นไป $20 / กิโลกรัม

* ปัดเศษทุก 0.5 กิโลกรัม

ขั้นต่ำ 0.5 กิโลกรัม 510 บาท
น้ำหนัก 1-10 กิโลกรัม 720 บาท / กิโลกรัม
น้ำหนัก 11-15 กิโลกรัม 710 บาท / กิโลกรัม
น้ำหนัก 16-20 กิโลกรัม 700 บาท / กิโลกรัม
น้ำหนัก 21-30 กิโลกรัม 690 บาท / กิโลกรัม
น้ำหนัก 31 กิโลกรัมขึ้นไป 680 บาท / กิโลกรัม

* ปัดเศษทุก 0.5 กิโลกรัม

รอบที่ 2: อัตราค่าบริการขนส่งในประเทศไทย

ค่าจัดส่งในไทย ไม่เกิน 2 กิโลกรัม $10/กล่อง (EMS)
ค่าจัดส่งใน กทม. 2 กิโลกรัมขึ้นไป $15/กล่อง (ส่งโดยทีมจัดส่งของบริษัท)
ค่าจัดส่งในต่างจังหวัด 2 กิโลกรัมขึ้นไป $10/กล่อง + ค่าไปรษณีย์ตามจริง
ในกรณีที่ลูกค้ามีบริษัทขนส่งประจำ กรุณาติดต่อทีมจัดส่งที่ไทย

* ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสําหรับนํ้าหนักที่เกินมาและในการแพ็คสินค้าอีกรอบ

ค่าจัดส่งในไทย ไม่เกิน 2 กิโลกรัม 200 บาท/กล่อง (EMS)
ค่าจัดส่งใน กทม. 2 กิโลกรัมขึ้นไป 400 บาท/กล่อง (ส่งโดยทีมจัดส่งของบริษัท)
ค่าจัดส่งในต่างจังหวัด 2 กิโลกรัมขึ้นไป 200 บาท/กล่อง + ค่าไปรษณีย์ตามจริง
ในกรณีที่ลูกค้ามีบริษัทขนส่งประจำ กรุณาติดต่อทีมจัดส่งที่ไทย

* ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสําหรับนํ้าหนักที่เกินมาและในการแพ็คสินค้าอีกรอบ